Drobečková navigace

Úvod > Úřad a samospráva > Legislativa

Legislativa

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Vyhlášky obce 

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci  1. 1. 2022 
Informace k OZV č. 2/2021 – výše poplatku 1. 1. 2022 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o obecním systému odpadového hospodářství 1. 1. 2022 
Obecně závazná vyhláška obce Vraňany č. 2/2019 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 1. 1. 2020 
Obecně závazná vyhláška obce Vraňany č. 1/2012 o místních poplatcích 1. 1. 2013 
Obecně závazná vyhláška obce Vraňany č. 3/2019, požární řád obce 12. 9. 2019 
Obecně závazná vyhláška obce Vraňany č. 5/1999, veřejné prostranství 1. 1. 2000 
Nařízení obce Vraňany č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Vraňany 16. 12. 2015 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 1.1.2024

 

Jednací řád a interní předpisy

Název  Účinnost 
Jednací řád zastupitelstva obce 12. 12. 2018
Směrnice č. 1/2019 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 31. 1. 2019