Drobečková navigace

Úvod > Knihovna

Knihovna

Novodobá historie knihovny ve Vraňanech se začala psát 1.5.2008, kdy byla v prostorách zrekonstruované budovy obecního úřadu otevřena nová knihovna se staronovým fondem. Fond knihovny tvořily částečně knihy z fondu bývalé obecní knihovny, která v obci fungovala do 90. let minulého století, a částečně knihy, které knihovně darovali občané či příznivci knihovny. Všem dárcům tímto děkujeme.
V naší vaší obecní knihovně najdete zhruba 2000 svazků, z toho téměř 1500 svazků registrovaných. Zbytek tvoří knihy dosud neregistrované (a přesto vystavené), které byly knihovně darovány. Knihovna má aktuálně celkem 108 zapsaných čtenářů, z nichž zhruba 30 bylo aktivních v minulém roce. Z toho je zhruba 10 % dětí a mládeže. Průměrná roční návštěvnost je 150 návštěv a 450 výpůjček.

Otevírací doba: 

každé pondělí 17:00 – 18:30 hod.

Seznam knih:

Je dostupný v elektronické podobě zde: Seznam_pro_ctenare.xlsx
Připravujeme pro vás aplikaci pro náhled do databáze knih.