Drobečková navigace

Úvod > Úřad a samospráva > Územní plán

Územní plán

Územní plán Vraňany nabyl účinnosti dne 6.10.2016.

Územní studie Vraňany - lokality BV 14 a ZZ  schválená dne  13.2.2019 

Změna č.1 ÚP Vraňany nabyla účinnosti dne 6.5.2021.

Zastupitelstvo obce dne 14.7.2022 schválilo pořízení změny č.2 ÚP Vraňany - pořizuje se.

Genezi územního plánu naší obce najdete na následujících odkazech:

Návrh změny č.2 územního plánu Vraňany pro veřejné projednání ODKAZ
Platný územní plán (úplné znění ÚP po vydání změny č. 1, nabytí účinnosti 6.5.2021) ODKAZ
Změna č. 1 ÚP Vraňany ODKAZ
Návrh změny č. 1 ÚP Vraňany ODKAZ
Územní studie Vraňany schválená 13.2.2019 ODKAZ
Územní plán Vraňany účinný od 6.10.2016 ODKAZ
Návrh územního plánu Vraňany, opakované veřejné projednání v roce 2016 dle § 52 a 53 Stavebního zákona ODKAZ
Návrh územního plánu Vraňany, opakované veřejné projednání v roce 2015 dle § 52 a 53 Stavebního zákona ODKAZ
Návrh územního plánu Vraňany pro veřejné projednání v roce 2015 dle § 52 a 53 Stavebního zákona  ODKAZ