Drobečková navigace

Úvod > Úřad a samospráva > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Vraňany

2. Důvod a způsob založení

Obec Vraňany (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obecní úřad
  Vraňany 37
  277 07 Vraňany

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad
  Vraňany 37
  277 07 Vraňany

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí od 8:00 do 16:00 hodin

  Středa od 8:00 do 16:00 hodin

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 315 691 080

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.vranany.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obecní úřad
  Vraňany 37
  277 07 Vraňany

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy

  ouvran@vranany.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  eirbgn7

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu:  153 810 549/0600 Moneta Money Bank Mělník

6. IČO

00237302

7. DIČ

Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.