Praktické informace Obecního úřadu

Žádosti o informace podle Zákona 106/1999 Sb. 

Obecní úřad Vraňany, Vraňany 37, 277 07 Vraňany.

Žádosti lze podat ústně, písemně a prostřednictvím telekomunikačních zařízení ( telefon, e-mail, datová schránka).

IMG

 

 

 

 

 

 

 

Opravné prostředky

Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně na podatelnu obecního úřadu nebo poštou na adresu Obecní úřad Vraňany, Vraňany 37, 277 07 Vraňany. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí, který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podání opravných prostředků není vydán.