Složenky na platbu daně z nemovitosti bude finanční úřad posílat na adresu trvalého pobytu nebo na doručovací adresu.