Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce pro Mlčechvosty a Vraňany nádraží

Vyvěšeno: 20.5.2021

Sejmuto: 21.6.2021