Obecně závazná vyhláška obce Vraňany č. 5/2019 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Vraňany

OZV č. 5/2019

Vyvěšeno: 17.12.2019

Sejmuto: 2.1.2020