I.C.E. KARTA pro seniory

I.C.E. karta

Údaje na kartě slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života, pro složky IZS (hasiči, záchranka, policie). Karta se připevní na viditelné místo (dveře, lednice, …).