Archiv pro rubriku: Obecní úřad

Vybírání poplatků na rok 2019

Vážení občané,

poplatky za KO a psy se začnou vybírat v lednu 2019.

Na lístky z roku 2018 se budou popelnice vyvážet do konce ledna 2019.

V roce 2019 se budou popelnice vyvážet každý týden ve čtvrtek.

Poplatky za KO

Občan trvale hlášený 500,-Kč/os./rok.

Občan trvale hlášený starší 75 let 400,-Kč/os./rok.

Chalupáři  700,-Kč/rok.

Osvobozeni od poplatků za KO jsou držitelé průkazu ZTP/P.

Poplatky ze psů

Za prvního psa 100,-Kč , za každého dalšího 200,-Kč.

Platba hotově na OÚ ve Vraňanech nebo ve středu od 16 do 18 hod. na OÚ v Mlčechvostech. Elektronicky na č.ú. 153810549/0600 jako v.s. uveďte číslo popisné.

Praktické informace Obecního úřadu

Žádosti o informace podle Zákona 106/1999 Sb. 

Obecní úřad Vraňany, Vraňany 37, 277 07 Vraňany.

Žádosti lze podat ústně, písemně a prostřednictvím telekomunikačních zařízení ( telefon, e-mail, datová schránka).

IMG

 

 

 

 

 

 

 

Opravné prostředky

Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně na podatelnu obecního úřadu nebo poštou na adresu Obecní úřad Vraňany, Vraňany 37, 277 07 Vraňany. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí, který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podání opravných prostředků není vydán.